De Vrienden van Prins Hendrik ondersteunen een aantal sociale en sportieve activiteiten. Zij dragen de ONK Para Atletiek 2023 in Vught een warm hart toe en wensen alle atleten heel veel succes toe bij deze kampioenschappen.

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen voor kinderen met een beperking tot achttien jaar in de breedste zin van het woord. Het wil kinderen de kans geven tot bloei te komen en hen de mogelijkheid bieden zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden.