De volgende side events (zie het tijdschema op Atletiek.nu) zijn opgenomen in het programma:
* framerunning
* sprint
* verspringen
* speerwerpen
* kogelstoten
Deze leveren geen NK titel, maar zeker net zoveel bekijks en enthousiasme op. Voor de deelnemers zelf is het overigens wel een uitgelezen mogelijkheid om een persoonlijke topprestatie neer te zetten!